Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

Οι παλιοί ήξεραν... εμείς πότε θα μάθουμε;


«Ο γρ κατ' κενον τν χρόνον τν πόλιν διοικοντες κατεστήσαντο πολιτείαν οκ νόματι μν τ κοινοτάτ κα πραοτάτ προσαγορευομένην, π δ τν πράξεων ο τοιαύτην τος ντυγχάνουσι φαινομένην, οδ' τοτον τν τρόπον παίδευε τος πολίτας σθ' γεσθαι τν μν κολασίαν δημοκρατίαν, τν δ παρανομίαν λευθερίαν, τν δ παρρησίαν σονομίαν, τν δ' ξουσίαν το τατα ποιεν εδαιμονίαν, λλ μισοσα κα κολάζουσα τος τοιούτους βελτίους κα σωφρονεστέρους παντας τος πολίτας ποίησεν.»
Ισοκράτης

Ελεύθερη μετάφραση για όποιον δεν τα καταφέρνει (εύχομαι να μη χρειάζεται, γιατί αυτή είναι η γλώσσα, αυτή είναι η ράτσα κι αυτή είναι η ιστορία μας):

Γιατί αυτοί που διοικούσαν την πόλη τότε,  δεν δημιούργησαν ένα πολίτευμα το οποίο μόνο κατ’ όνομα να θεωρείται το πιο συμμετοχικό και το πιο πράο από όλα, ενώ στην πράξη να εμφανίζεται διαφορετικό σε όσους το ζουν, ούτε ένα πολίτευμα που να μαθαίνει στους πολίτες  να θεωρούν δημοκρατία την ασυδοσία, ελευθερία την παρανομία, ισονομία την αναίδεια και ευδαιμονία την εξουσία του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, αλλά ένα πολίτευμα το οποίο, δείχνοντας την απέχθειά του για όσους τα έκαναν αυτά και τιμωρώντας τους, έκανε όλους τους πολίτες καλύτερους και πιο μυαλωμένους.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου