Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Πώς είπατε;;;;;Η OLAF κλείνει την έρευνα για την κακή χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων στο πλαίσιο της δημιουργίας οικολογικών πάρκων στην Ελλάδα (Ecoparks)
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έκλεισε πρόσφατα την έρευνα για την κακή χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων προοριζόταν για τη δημιουργία οικολογικών πάρκων στην Ελλάδα. Από την έρευνά της OLAF προέκυψε ότι ποσό ύψους τουλάχιστον 3,4 εκατ. ευρώ είτε χρησιμοποιήθηκε κακώς είτε εισεπράχθη εσφαλμένα. Η έκθεση της OLAF επ' αυτής της υπόθεσης διαβιβάστηκε δια τα περαιτέρω στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Ελλάδας καθώς και στις υπεύθυνες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .
Πρόσφατα η OLAF έκλεισε έρευνα σχετικά με την κακή χρήση ευρωπαϊκών γεωργικών κονδυλίων στο πλαίσιο προγράμματος για τη δημιουργία οικολογικών πάρκων στην Ελλάδα. Αυτό το μακροπρόθεσμο (εικοσαετές) πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε κατά το 75% από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, είχε ως στόχο τη δημιουργία δρυμών σε περιοχές υποβαθμισμένες από γεωργικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη περιοχών για την προστασία ποταμίων υδάτων από γεωργική ρύπανση. Θα ήταν επίσης δυνατή η χρησιμοποίηση 25.000 εκταρίων προβλεπόμενων για τουριστικούς σκοπούς. Μέχρι τότε, κατά τα πρώτα 5 έτη του προγράμματος, είχαν χρησιμοποιηθεί περίπου 20 εκατ. ευρώ.
Η OLAF διεξήγαγε την έρευνά της, που άρχισε στις 21 Ιανουαρίου 2002, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι σε πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε μία εταιρία με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
    Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η OLAF διαπίστωσε τα εξής:
  • Δεν είχαν τηρηθεί κριτήρια που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος. Ένα μέρος των γαιών για τις οποίες είχε δοθεί ενίσχυση δεν ήταν επιλέξιμο, οι απαιτήσεις είχαν γίνει για δάση μάλλον και όχι για αγροτικές γαίες ή λειμώνες, η βοσκή ζώων συνεχιζόταν επί των γαιών, ή οι εν λόγω γαίες ευρίσκονταν σε περιοχές τόσο απομακρυσμένες ώστε να καθίσταται προβληματική η πρόσβαση τουριστών,
  • Οι εργασίες που έπρεπε να διεξαχθούν στις γαίες προκειμένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η ενίσχυση είτε δεν διεξήχθησαν είτε δεν ολοκληρώθηκαν, μολονότι κατεβλήθηκαν μερίσματα στους μετόχους ή τη διοίκηση των επιχειρήσεων που έλαβαν την ενίσχυση,
  • Οι διατάξεις ελέγχου ήσαν λιγότερες από τις αναγκαίες για την εξασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής του προγράμματος,
  • Πέντε από τις 18 επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, και τις οποίες επισκέφθηκε η OLAF, έλαβαν συνολικά ενισχύσεις ύψους 1,6 εκατ. ευρώ (εθνικές ή ευρωπαϊκές),
  • Τουλάχιστον 3,4 εκατ. ευρώ είτε χρησιμοποιήθηκαν κακώς είτε εισπράχθηκαν εσφαλμένα.
Η OLAF προώθησε τον φάκελο της υπόθεσης στη Γενική Διεύθυνση Γεωργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε αυτή να κινήσει τη διαδικασία εκκαθάρισης των λογαριασμών και να προβεί σε όποιες διορθώσεις θεωρεί ενδεδειγμένες όσον αφορά το μέλλον του προγράμματος. Εξάλλου, η OLAF διαβίβασε τα πορίσματά της στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, ειδικότερα τις δικαστικές αρχές.

Mr Alessandro Butticι Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
Τηλ : +32(0)2 296.5425 Φαξ : +32 (0)2 299.8101
Δικτυακός τόπος OLAF: http://europa.eu.int/olaf

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Ασέβεια…


Πολλά ακούστηκαν και μεγάλοι καυγάδες ξέσπασαν με αφορμή την εμφάνιση της υπουργού περιβάλλοντος, κατά την ορκωμοσία της, ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας.

Οι μεν κατηγορούν την κ. Μπιρμπίλη για ασέβεια προς το πρόσωπο του προέδρου και το θεσμό της ορκωμοσίας, επειδή εμφανίστηκε φορώντας «trecking πατούμενο» και κουβαλώντας «εκδρομικό ταγάρι».

Οι άλλοι αντιτάσσουν το επιχείρημα ότι απλά ήταν ο εαυτός της, έτσι ντυνόταν πάντα, και πως είναι παλικαριά αυτό που έκανε.

Εντάξει, αν πάντα έτσι ντυνόταν, αν έτσι πήγαινε σε γάμους, βαφτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, αν έτσι ντυμένη πήγε στη βάφτιση του παιδιού της, τότε δεν υπάρχει ασέβεια.

Αλλού είναι η ασέβεια και τα ψιλοκουτσομπολιά δε μας αφήσανε να τη δούμε σε όλη της την έκταση.

Συχώρα με υπουργέ μου, αλλά είναι ασέβεια όταν αρνείσαι να συναντήσεις έναν κατ΄επανάληψη εκλεγμένο από το λαό εκπρόσωπο του, όταν μάλιστα αυτός είναι βουλευτής του κόμματος που σε διόρισε, επειδή έρχεται –κάνοντας σωστά τη δουλειά του- να σου μεταφέρει τις αντιρρήσεις των πολιτών της εκλογικής του περιφέρειας στα οικοτερτίπια των πράσινων φίλων σου.

Των πράσινων φίλων σου, που τους βάζεις στο υπουργείο σου από την πίσω πόρτα, τη στιγμή που ο λαός τους αρνήθηκε την είσοδο από την μπροστινή, πριν 50 μόλις μέρες.

Οι γραμματείς των υπουργείων, γενικοί και ειδικοί, όπως και οι σύμβουλοι των υπουργών ασκούν διακυβέρνηση.

Αν ο λαός της Ελλάδας ήθελε να δώσει ένα ποσοστό διακυβέρνησης στους οικολόγους πράσινους θα τους έβαζε στη Βουλή κυρία Μπιρμπίλη. Δεν το έκανε όμως. Παρά το ατέλειωτο «σπρώξιμο» από μέσα ενημέρωσης, μεγαλοδημοσιοβράχους, εταιρείες δημοσκοπήσεων κ.λ.π., οι φίλοι σου δεν τα κατάφεραν. Το πολύ μικρό –σε σχέση με το προβλεπόμενο και προσδοκώμενο- ποσοστό τους, αυτοί που κόπτονται για το περιβάλλον, το πήραν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από αυτούς που θεωρούν περιβάλλον το θάλαμο αερίων της Β΄Αθηνών.

Ο κόσμος της επαρχίας, της υπαίθρου, οι άνθρωποι που ζουν όλη τη ζωή τους μέσα στη φύση, τους γύρισε την πλάτη. Αρνήθηκε να τους επιτρέψει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, κάτι που κάνετε σήμερα οι κυβερνώντες, γράφοντας στα παλιά σας τα παπούτσια το αποτέλεσμα της κάλπης. Αυτό είναι ασέβεια.

Ασέβεια και κουρέλιασμα κάθε έννοιας δημοκρατίας, είναι όταν κουβεντιάζεις για το κυνήγι μόνο με «βαμμένους» αντικυνηγούς, σε ένα τραπέζι από το οποίο απουσιάζει η άλλη άποψη. Ασέβεια απέναντι στους 300.000 νόμιμους Έλληνες κυνηγούς και στους χιλιάδες επαγγελματίες που ζουν απ΄αυτούς. Δεν υπάρχει πόλη χωρίς κυνηγομάγαζο, χωριό χωρίς «καφενείο των κυνηγών». Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα λόγου επειδή μια υπουργός, που δεν είναι καν εκλεγμένη, δεν τους γουστάρει ή συμβαίνει κάτι άλλο;

Ήδη κάποιοι «σωτήρες του περιβάλλοντος» πανηγυρίζουν εκεί έξω. Πανηγυρίζουν την απαγόρευση του κυνηγιού, πριν καν αυτή υπάρξει. Ξέρουν κάτι υπουργέ μου; (ή μήπως είσαι μόνο υπουργός τους; )

Σας αρέσει δε σας αρέσει, ο Έλληνας είναι κυνηγός, κυρίες μου και κύριοι και να το πάρετε απόφαση. Και είναι ο κυνηγός με τους περισσότερους περιορισμούς στην Ευρώπη. Οποιοσδήποτε περαιτέρω περιορισμός της κυνηγετικής δραστηριότητας θα φέρει οργή και φασαρίες, θα γεννήσει λαθροθήρες, θα προξενήσετε μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον, που θέλετε τάχα μου να προστατέψετε. Δεν αντέχει άλλη δυστυχία η επαρχία. Χόρτασε μιζέρια. Χρόνια τώρα, όλοι οι πολιτικοί την έχετε παραφορτώσει.

Σ΄αυτή την επαρχία, όπου ο κυνηγός είναι ο συγγενής, ο φίλος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και όχι κάποιο αιματοβαμμένο τέρας με κοφτερά δόντια και γαμψά νύχια (όπως τον παρουσιάζει ο φανατισμός των ανίδεων και η πράσινη προπαγάνδα στα παιδάκια της μεγαλούπολης). Σ΄αυτή την επαρχία που οι κάτοικοι δεν έχουνε ψωμί κι εσείς τους λέτε να φάνε παντεσπάνι, στην Ελληνική επαρχία όπως εσείς την καταντήσατε, ο ξενοδόχος, ο βενζινάς, ο μπακάλης, ο χασάπης, ο αρτοποιός ο ταβερνιάρης και όλη η αγορά, εκτός από τους φίλους του χειμώνα, τους επισκέπτες - κυνηγούς, θα χάσουν και ένα σοβαρό εισόδημα: τα χρήματα που αφήνουν οι τελευταίοι κατά τις εξορμήσεις τους. Σκέφτεται κανείς τους ανθρώπους αυτούς ή ελλείψει πολιτικού κόστους (μιάς και η υπουργός μας δεν είναι πολιτικός), δε νοιάζεται κανείς;

Ελλείψει πολιτικού κόστους; Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κι εδώ γελασμένοι είστε!

Πρωθυπουργέ μου, γιέ του Αντρέα Παπανδρέου, δημοκράτη μου, είναι ασέβεια προς τον λαό σου και είναι σοβαρή έλλειψη δημοκρατίας το «αποφασίζουμε και διορίζουμε». Φέρνει στο νου άλλα «αποφασίζουμε και…» κι είναι νωπές οι μνήμες.

Ο λαός μέσα από την διαδικασία των εκλογών, επέλεξε και σου έδωσε τους άριστους (εκτός αν δεν το πιστεύεις ούτε εσύ) για να φτιάξεις κυβέρνηση. Εξέλεξε και σου έδωσε βουλευτές, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν και λαμπροί επιστήμονες και μορφωμένοι τεχνοκράτες για να διαλέξεις τους υπουργούς σου. Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ δεν ζουν ούτε Δανοί ούτε Σουηδοί. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που βλέπουμε και κατανοούμε τα πράγματα, αλλιώς ορίζουμε την ασέβεια, αλλιώς αντιδρούμε σ΄αυτή.

Όταν υπουργοποιείς με το έτσι θέλω οποιονδήποτε, όσο άξιος κι αν είναι, αδικείς τους βουλευτές σου και απαξιώνεις αυτούς που τους έστειλαν στη βουλή.

Αυτό είναι ασέβεια. Και ο Έλληνας τους πολιτικούς που δεν τον σέβονται τους τιμωρεί. Τους στέλνει στην αντιπολίτευση με δέκα μονάδες διαφορά στις επόμενες εκλογές.

Κι αν ακόμα δεχτούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος άξιος ανάμεσα στους εκλεγμένους για να επανδρώσει ένα υπουργείο κι αν οι καταστάσεις αναγκάσουν τον πρόεδρο της κυβέρνησης να «προσλάβει» κάποιον για υπουργό, αυτός ο «υπάλληλος – υπουργός» θα πρέπει να είναι υπόδειγμα δημοκρατικής σκέψης, λειτουργίας, διαβούλευσης, φανατικός εραστής της κοινωνικής συναίνεσης. Οι φασιστικοί τρόποι λειτουργίας των πολυεθνικών, των golden boys, και των ξενόφερτων Μ.Κ.Ο. δεν έχουν καμία θέση και καμία ελπίδα στην Ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Η “πράσινη” επενδυτική ορμή των Goldman και των Soros φίλων σας δε θα καρποφορήσει σ΄αυτό τον τόπο. Η περίφημη πράσινη ανάπτυξη που μας μοστράρετε όπου βρεθείτε κι όπου σταθείτε εσείς οι «μοντέρνοι» πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, από εμάς για εμάς. Οι ξένοι –και τα τσιράκια τους- σκέφτονται και λειτουργούν αλλιώς. Δεν τους θέλουμε, δεν έχουν θέση στη ζωή μας.

Και μη βασίζεστε στο κόλπο «ανασχηματίζουμε τον υπουργό – κρατάμε τους νόμους του». Στην περίπτωση του κυνηγιού δεν θα πιάσει. Γιατί το κυνήγι είναι τρόπος ζωής κι όποιος έπαιξε με τον τρόπο ζωής του Έλληνα έχασε….

Θυμάται άραγε κανείς σήμερα το νόμο που απαγόρευε το κοκορέτσι και τη μαγειρίτσα ή τον άλλο νόμο που ήθελε να κλείνουν τα μαγαζιά στις 11; Χαθήκανε, γιατί πήγαιναν κόντρα στις συνήθειες, τις παραδόσεις, τον τρόπο που μας μάθανε οι γονείς μας να ζούμε.

Αιωνία τους η λήθη…

Γιώργος Αποστολόπουλος.

Υ.Γ. : Και πριν με κατηγορήσει κάποιος γιά ασέβεια, ο ενικός είναι της οικειότητας...

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

Ανακούφιση στον Έβρο…

…μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε, πλέον και τυπικά, η Κ.Υ.Α. 4110.

Λέω και τυπικά, γιατί, ουσιαστικά, ο νόμος αυτός, είχε ακυρωθεί την ίδια μέρα που δημοσιεύθηκε. Είχε ακυρωθεί στη συνείδηση του λαού, όχι μόνον του νομού Έβρου, αλλά της Θράκης ολόκληρης, των παραγόντων και των πολιτικών της περιοχής, του κάθε επώνυμου και ανώνυμου πολίτη, όλων όσων συστρατεύτηκαν στον αγώνα μας ενάντια στην αδικία, των συλλόγων και των σωματείων που μας στήριξαν στη μάχη μας ενάντια στο ψέμα, που πάνω του, αυτόκλητοι «προστάτες του περιβάλλοντος» και αυταρχικοί «διαχειριστές», προσπάθησαν να στήσουν ένα χορό αυθαιρεσίας και απαγορεύσεων.

Ήταν τότε, που με τον Χρήστο τον Πασχαλάκη (δυό τρελοί και μόνοι), ξεκινήσαμε να στήσουμε το σύλλογο «ΑΙΝΗΣΙΟ ΔΕΛΤΑ». Με τα τετελεσμένα σε βάρος μας, με όλα τα προγνωστικά εναντίον μας, με απαγορευτικές πινακίδες να στήνονται νύχτα με το έτσι θέλω, χωρίς χρήματα, χωρίς οργάνωση, χωρίς γνώση.

Κανείς μας δεν ήξερε και κανείς δεν περίμενε τη ζεστασιά με την οποία μας υποδέχτηκε ο κόσμος, τη μαζικότητα με την οποία μας στήριξε.

Ποτέ δε θα ξεχάσω την ευκολία με την οποία άνοιξαν οι πόρτες των πολιτικών και άλλων παραγόντων, χωρίς ραντεβού –δεν υπήρχε χρόνος για τέτοια- κι ας μη μας γνώριζαν.

Δε θα ξεχάσουμε την άνεση με την οποία συνυπέγραψαν, όλοι τους, ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης, το κείμενο ενημέρωσης και διαμαρτυρίας που στείλαμε τότε στους συναρμόδιους υπουργούς. Δε θα ξεχάσουμε ούτε τους δύο που έπρεπε να υπογράψουν και δεν το΄καναν.

Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, είναι ανακούφιση να ξέρεις ότι η δικαιοσύνη μπορεί να είναι τυφλή αλλά κουφή δεν είναι, άκουσε τη φωνή του λαού. Έτσι όπως την άκουσε πέρυσι, τέτοιον καιρό, όταν τίναξε από πάνω μας τη ρετσινιά του καταπατητή.

Δεν πανηγυρίζουμε όμως. Γιατί στη «δημοκρατική» μας χώρα, ενώ τα ποινικά δικαστήρια μας αθωώνουν, το Σ.Τ.Ε. μας δικαιώνει, κάποιοι «δημοκρατικοί» υπάλληλοι της πολεοδομίας συνεχίζουν να μας στέλνουν πρόστιμα. Κάποιοι στρατευμένοι διαχειριστές συνεχίζουν να εκπονούν μελέτες για εμάς, χωρίς εμάς. Και μια διορισμένη υπουργός θα πάρει αποφάσεις για μας, χωρίς να γνωρίζει πως υπάρχουμε.

Η μεγάλη μάχη είναι μπροστά και το ξέρουμε. Μόνο που τώρα θα υποδεχτούμε την καινούργια Κ.Υ.Α. πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι και με δυνατότερα χαρτιά στα χέρια μας. Και δεν ησυχάζουμε…

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της 6ης Κ.Ο.Μ.Α.Θ. και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας (άλλοι τρελοί αυτοί, αλλά όχι μόνοι) που με την προσφυγή και τον αγώνα τους, χάρισαν την επιτυχία αυτή σε όλους μας.

και καλό κουράγιο... τα δύσκολα είναι μπροστά.

Γιώργος Αποστολόπουλος

Έλληνας γιά παράσημο!!!!!


Τον έσφαξε...

"Ένα λαµπρό υπόδειγµα ρητορικής και πολιτικής από πρόσφατη συνεδρίαση των Ηνωµένων Εθνών, που έκανε τη διεθνή κοινότητα να χαµογελάσει: Ο λόγος του
Έλληνα εκπροσώπου στα ΗΕ.

«Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω κάτι για τον Μέγα Αλέξανδρο.
Όταν δάµασε τον Βουκεφάλα , κατά τον γυρισµό του και περνώντας τον Αξιό και ßλέποντας το νερό, σκέφτηκε ότι ήταν µια καλή ευκαιρία για µπάνιο.
Έßγαλε λοιπόν τα ρούχα του, τα...ακούµπησε στον ßράχο και µπήκε στο νερό..
Όταν ßγήκε και θέλησε να ντυθεί, τα ρούχα του είχαν εξαφανιστεί.
Τα είχε κλέψει ένας Σλάßος της Μακεδονίας.»

Τότε πετάχτηκε οργισµένος ο Σλαßοµακεδόνας εκπρόσωπος της ΠΓΔΜ κι άρχισε να φωνάζει «Τι είναι αυτά που λες; Οι Σλάßοι δεν ήταν εκεί, τότε..»

Οπότε ο Έλληνας εκπρόσωπος χαµογέλασε και είπε: «Τώρα που το ξεκαθαρίσαµε αυτό, µπορώ να ξεκινήσω την οµιλία µου...»!

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Το μεγάλο κόλπο........


Αντιγράφω δύο αναρτήσεις από δύο πολύ αξιόλογα blogs.
Δώστε βάση παρακαλώ
ΚΑΙ ΥΠΟΨΙΑΣΘΗΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
.
...το πρώτο από το: http://press-gr.blogspot.com
.
.
Εντονες διαμαρτυρίες από τον Δημ. Βαρβαρίγο στον Χρ. Παπουτσή και την Ρ. Βάρτζελη.
Σφοδρή σύγκρουση είχαμε πριν από λίγες μέρες ανάμεσα στον βουλευτή Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Βαρβαρίγο και την υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη.
Το θέμα ξεκίνησε από τις διαφωνίες τοπικών φορέων για τις προωθούμενες ρυθμίσεις σχετικά με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.
Ο βουλευτής ζήτησε να συναντήσει την υπουργό για να την ενημερώσει σχετικά. Η κ. Μπιρμπίλη όμως δεν ......τον δέχτηκε με αποτέλεσμα ο Δημ. Βαρβαρίγος να διαμαρτυρηθεί εντονότατα για τη στάση της υπουργού -η οποία μάλιστα είναι και εξωκοινοβουλευτική- απέναντι σε έναν βουλευτή .
Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδέκτες των έντονων παραπόνων του υπήρξαν τόσο ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Παπουτσής όσο και η Διευθύντρια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρεγγίνα Βάρτζελη.
.
.
...και το δευτερο απο το: http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com
.
Ο Δημήτρης Βαρβαρίγος δεν είναι βολευτής, τον ψηφίζει ο λαός, είναι ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του και...
...δεν ξεκίνησε «καριέρες» ως συνεργάτης του περιβόητου Αβραμόπουλου!
Διαβάζουμε στη “Realnews”, μεταξύ άλλων… ότι η κυρία Μπιρμπίλη, ναι η υπουργός πρώην συνεργάτης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, έκανε ρόμπα τον βουλευτή Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Βαρβαρίγο…

Γιώργο Παπανδρέου, τέτοιες συμπεριφορές έχουν την πολιτική σου κάλυψη;
Υπάρχουν εντολές να απαξιώνουν τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς οι υπουργοί και μάλιστα χωρίς να είναι εκλεγμένοι από το λαό;
Πως μπορεί μια υπουργός σου να συμπεριφέρεται με τέτοια χυδαιότητα σε εκλεγμένο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ;
Η κυρία, που νομίζαμε ότι μαζί με τον αντικομφορμισμό της θα αποδεχόταν και τις αρχές του ΠΑΣΟΚ, συμπεριφέρεται ως διευθύνων σύμβουλος πολυεθνικής.
Τι συμβαίνει; Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη μανία δίωξης κάθε στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και βουλευτών με ήθος, αρχές και αγώνες;
Μήπως ορισμένες και ορισμένοι της κυβέρνησης καβάλησαν πολύ γρήγορα το καλάμι;
.
...και θέλω να ουρλιάξω....
Μα είναι δυνατόν να αναρωτιόσαστε, ακόμη, τι συμβαίνει;
.
Συνάδελφοι - όσο μπορώ, ο αγράμματος, να αυτοκολακεύομαι πως είμαι συνάδελφός σας- προσέξτε:
Τά έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ραδιόφωνα, η τηλεόραση, οι εκπομπές "αποκαλύψεων", οι μεγαλοδημοσιοβράχοι και οι παρατρεχάμενοί τους (ναι ναι, αυτοί που με πηχαίους τίτλους και λιονταρίσιες κραυγές αποκαλύπτουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους μεγαλοαπατεώνες εκείνους που βάζουν τρία σπυριά σουσάμι λιγότερα στο κουλούρι και ζητούν την παρέμβαση του εισαγγελέα και το κάψιμό τους στην πυρά), την έχουν κάνει από καιρό γαργάρα την υπόθεση. Θα κάνουν το ίδιο και οι bloggers;
.
Ποιά υπόθεση;
Ξαφνικά πρασινίσανε όλοι... πράσινη ανάπτυξη, πράσινη συνείδηση, πράσινα άλογα, πράσινο χρήμα, global hoax, οικολογοπεριβαλλοντικές ανησυχίες, Μ.Κ.Ο. που έχουν αντικαταστήσει, με το έτσι θέλω, κρατικές υπηρεσίες και φορείς, που χειραγωγούν εκλεγμένους πολιτικούς, που ενώ χρηματοδοτούνται από τα ταμεία του δημοσίου την ίδια στιγμή σέρνουν τη χώρα στα διεθνή δικαστήρια κατηγορούμενη γιά παράβαση νόμων που οι διεθνείς συνεταίροι τους έχουν επιβάλλει, σε ένα τοπίο θολό, απρόσιτο και πονηρό, μιάς ερμητικά κλειστής ελίτ "οικοεπιστημόνων" που αλιώς θα ήταν άνεργοι και που ταΐζουν τον άσχετο και φοβισμένο κοσμάκη της μεγαλούπολης πράσινο κουτόχορτο κραδαίνοντας την απειλή της καταστροφής του πλανήτη, εκβιάζοντας και τρομοκρατώντας τοπικές κοινωνίες, αγοράζοντας τους ηγέτες τους, αδιαφορώντας γιά τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τον τρόπο ζωής τους.
Παίζοντας με ζωές και καταστρέφοντας ανθρώπους...
.
Τι έχουμε λοιπόν εδώ; Είναι τόσο δύσκολο να το δεί κάποιος; Το πρώτο δημοσίευμα το λέει πεντακάθαρα: Πήγε ο ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ βουλευτής να θέσει υπ΄όψιν της ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ υπουργού τις διαφωνίες των ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ γιά τις προωθούμενες ρυθμίσεις σχετικά με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Ποιές διαφωνίες; Άλλη μιά τοπική κοινωνία αντιστέκεται στους ¨πράσινους" εισβολείς που θέλουν να τη βιάσουν. Μπορεί να είναι σωστές οι διαφωνίες αυτές, μπορεί να είναι και λάθος, δεν είναι της στιγμής να πιάσουμε τέτοια κουβέντα, γιατί θα χάσουμε την ουσία.
Την ουσία που έχει ως εξής: Ο βουλευτής πήγε εκεί γιά να κάνει τη δουλειά του. Αυτό γιά το οποίο τον ψήφισε, αυτό για το οποίο τον πληρώνει ο λαός της Ελλάδας.
Και η ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ υπουργός τον έδιωξε...
όχι γιατί καβάλλησε το καλάμι, όόόόχι, μην παίζετε το παιχνίδι τους.
Η Διορισμένη υπουργός έκανε απλά τη δουλειά της. Αυτό γιά το οποίο την διάλεξαν, αυτό γιά το οποίο την διόρισαν, αυτό γιά το οποίο την πληρώνουν.
Θα το βλέπουμε τακτικά αυτό από δω και πέρα. Γιά να εφαρμοστεί το σχέδιο της πράσινης κονόμας πρέπει να κλείσουν σπίτια. Πρέπει να καταστραφούν άνθρωποι. Γιά να μετατραπεί όλη η Ελλάδα σε Εθνικό Πάρκο ή Εθνικό Δρυμό (δεν είναι το ίδιο πράγμα, οι διαφορές είναι μεγάλες) θα γίνει πόλεμος. Θα δυσαρεστηθούν, θα ξεσηκωθούν τοπικές κοινωνίες, φορείς, παράγοντες και άρχοντες.
Και η κυρία υπουργός δεν θα τους δεχτεί, δε θα ακούσει τις αντιρρήσεις τους. Ή θα τους γελάσει.
Θα φύγουν πολλοί βουλευτές και Νομάρχες άπρακτοι από το υπουργείο περιβάλλοντος στο άμεσο μέλλον, να μου το θυμηθείτε.
Οι νόμοι, που έχουν προσυμφωνηθεί, θα ψηφιστούν, έτσι όπως ψηφίζονται οι νόμοι. Χωρίς καμιά πραγματική διαβούλευση, χωρίς καμιά ουσιαστική συναίνεση. Δεν πάει να φωνάζει ο λαός; Δεν τη νοιάζει το πολιτικό κόστος την κυρία Μπιρμπίλη, γιατί απλά δεν είναι πολιτικός.
Και όταν γίνει η δουλειά, τάχαμου κάτω από τις λαϊκές αντιδράσεις, ο Πρωθυπουργός θα την ανασχηματίσει την διορισμένη του υπουργό. Και θα αποφύγει και αυτός το πολιτικό κόστος. Ούτε γάτα ούτε ζημιά.
Και ο κόσμος θα ξεχαστεί, μα οι νόμοι θα μείνουν.
.
Γι΄αυτό είναι διορισμένη η (προσωρινή) υπουργός περιβάλλοντος. Γιατί κανένας πολιτικός καριέρας δε θα μπορούσε να εφαρμόσει το σχέδιο, θα ήταν καθαρή πολιτική αυτοκτονία.
.
Γι αυτό είναι διορισμένος ο Υπουργός Τουρισμού. Επειδή το σχέδιο ολοκληρώνεται με το στήσιμο "πράσινων" ξενοδοχείων. Εκεί να δείτε αντιδράσεις, όταν θα κλείνουν τα μη πράσινα. Μα ο υπουργός δεν είναι πολιτικός.... δε νοιάζεται.... και εύκολα ανασχηματίζεται...
.
Να γιατί φέρονται σαν διευθύνοντες σύμβουλοι πολυεθνικών. Επειδή αυτό ακριβώς είναι.
Επειδή με τέτοιους όρους θα παιχτεί το παιχνίδι από δώ και πέρα.
Απρόσωπα και απάνθρωπα. Πολυεθνικά...
.
...μήπως τώρα βλέπετε κάτι παραπάνω;

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Μελέτες αμελέτητες


...αλλά καθόλου αμελητέες


Άλλη μια μελέτη γιά το Δέλτα του Έβρου έκανε την εμφάνισή της…

Πρίν λίγες μέρες, ο φορέας διαχείρισης δέλτα Έβρου, κάλεσε τους κτηνοτρόφους της περιοχής για να τους ενημερώσει σχετικά.

Στο πολυπληθές ακροατήριο των 5 κτηνοτρόφων που παραβρέθηκαν, άλλη μια εταιρεία μελετών, για μια ακόμη φορά, παρουσίασε μια ακόμη μελέτη για το Δέλτα.

Άλλη μιά copy + paste μελέτη; Πότε έγινε; Με ποιόν μίλησαν οι αόρατοι ερευνητές; Γιατί δεν τους είδε ούτε τους άκουσε κανείς; Το Δέλτα του Έβρου πάει και πέρα απ΄τα Λουτρά. Το ξέρουν άραγε;

Πως γίνεται να μελετήσεις ένα χώρο, χωρίς να τον επισκεφθείς, να γνωρίσεις τους κατοίκους του, να μιλήσεις με τους φορείς που τους εκπροσωπούν; (εννοώ τους αιρετούς και αποδεκτούς από τον λαό της περιοχής, όχι κάποιους διορισμένους υπαλλήλους, που κάθονται σ΄ένα γραφείο και το μόνο τους μέλημα είναι πώς να δικαιολογήσουν το μισθό και τα έξοδά τους).

Τις μελέτες αυτές τις εκπονούν επιστήμονες που καλοπληρώνονται, με χρήματα του Ελληνικού λαού, έτσι δεν είναι;

Τα ίδια είχαμε και στις αρχές του καλοκαιριού, όταν, κάποιοι άλλοι μελετητές, παρουσίασαν μια ακόμη μελέτη με τον βαρύγδουπο τίτλο: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ», μόνο που τότε οι βαρκάρηδες (του Τουριστικού Κέντρου του Δήμου Φερών) που την παρακολούθησαν ήταν 9...

Και θα βγούν αύριο να πουν ότι ενημέρωσαν την τοπική κοινωνία. Θα μιλήσουν, ίσως και για κοινωνική συναίνεση.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι τρομεροί αυτοί τύποι, μας είπαν εντελώς δημοκρατικά(!) ότι: «οι πιθανότητες εφαρμογής της Κ.Υ.Α.4110 είναι ισχνές, αλλά είναι ο μόνος νόμος που έχουμε και μ΄αυτόν θα πορευτούμε» και ότι: «ο φορέας διαχείρισης υπολειτουργεί μεν, δεν είναι αποδεκτός από κανέναν δε, αλλά είναι η μόνη αρμόδια αρχή, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει».

Ε λοιπόν δεν μας αρέσει. Και υπό άλλες συνθήκες θα γελούσαμε μ΄αυτές τις μελέτες. Αλλά τα πράματα είναι πολύ σοβαρότερα απ΄ότι φαίνονται.

Και δε γελάει κανείς.

Γιατί όταν οι 300 του κοινοβουλίου κληθούν να νομοθετήσουν για το χώρο μας κι επειδή είναι (όχι τυχαία) εντελώς άσχετοι με το Δέλτα του Έβρου και απόλυτα ανενημέρωτοι αν όχι εσκεμμένα παραπληροφορημένοι, θα ζητήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις του φορέα διαχείρισης. Τότε οι «διαχειριστές» αυτοί, που θέλουν να κάνουν τον τόπο μας τσιφλίκι τους, αυτές τις αμελέτητες αλλά καθόλου αμελητέες «μελέτες» θα τους πλασάρουν για ενημέρωση. Με βάση αυτές τις μελέτες θα ψηφιστεί η νέα Κ.Υ.Α.

Αν λοιπόν έχουμε κατά παραγγελία μελέτες, θα έχουμε και κατά παραγγελία νομοθεσία, για το Δέλτα του Έβρου. Κάνω λάθος;

Εβρίτες γρηγορείτε….

Ερωτήσεις προς το φορέα διαχείρισης δέλτα Έβρου:

1. Με ποια κριτήρια επιλέγονται αυτοί που εκπονούν τις μελέτες;

2. Πόσο κοστίζει η κάθε μελέτη και από πού προέρχονται τα χρήματα;

3. Πόσο σοβαρές μπορούν να θεωρηθούν μελέτες, οι οποίες έχουν για θεμέλιο ένα νόμο, που βρίσκεται σε διαδικασία αναψηλάφησης (επειδή οι προτάσεις σας δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένες επιστημονικά), ένα νόμο που έχει στην ουσία αποσυρθεί, που ξέρετε καλά ότι δε θα εφαρμοσθεί ποτέ επειδή εναντίον του ξεσηκώθηκε ολόκληρη η Θράκη, λαός και ηγεσία μαζί;

4. Στην πρόσφατη παρουσίαση κλήθηκαν οι αλιείς; Ποιοι; Πότε; Ήταν κάποιος εκπρόσωπός τους παρών;

5. Στην πρόσφατη παρουσίαση κλήθηκαν οι αγρότες; Ποιοι; Πότε; Ήταν κάποιος εκπρόσωπός τους παρών;

6. Πότε (χρονικά, από - έως) εκπονήθηκε η μελέτη;

7. Ποιες περιοχές του Δέλτα επισκέφτηκαν οι μελετητές;

8. Με ποιους μίλησαν; (ονόματα, διευθύνσεις)

9. Με ποιούς τοπικούς άρχοντες και παράγοντες μίλησαν;

10. Θεωρείτε ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς, γι΄αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που αφορά τους πάντες, ο λαός του νομού Έβρου;

11. Τι ξέρει ο κόσμος για τις συγκεκριμένες μελέτες; Που τις δημοσιεύσατε;

12. Θα χρησιμοποιηθούν οι μελέτες αυτές (ολόκληρες ή μέρος τους) σε προτάσεις σας προς την πολιτεία, για τη θέσπιση νόμων σχετικών με το δέλτα του Έβρου;

13. Αν το Συμβούλιο Της Επικράτειας κρίνει ότι πρέπει να καταργηθεί η Κ.Υ.Α.4110, ολόκληρη ή μέρος της, τι γίνεται μ΄αυτές τις μελέτες; Φυσικά χάνουν κάθε υπόσταση. Δηλαδή πετάξατε τα λεφτά που πληρώσατε γι΄αυτές;

14. Ποια ήταν η τελευταία φορά που συνεδρίασε σε απαρτία το Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης;

Πρέπει να δώσετε απαντήσεις λεβεντόπαιδα και –προπάντων- λεβεντοκόριτσα του φορέα διαχείρισης. Πρέπει να δημοσιεύσετε, άμεσα, όλες τις μελέτες που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας και τον τόπο μας. Να τις ξέρουν όλοι. Να τις κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ. Ο φορέας δεν φτιάχτηκε για να νομοθετεί, ούτε για να «μαγειρεύει» νομοθετήματα. Δεν είναι το μαγαζί ούτε το σπίτι σας. Είναι όλων μας και είναι για όλους. Φτιάχτηκε για να συντονίζει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς. Και δεν υπάρχει κανείς περισσότερο εμπλεκόμενος, ούτε πιο αρμόδιος από το λαό της περιοχής, που τον έχετε κλεισμένο έξω από την πόρτα. Τις προσωπικές σας οικολογικές, περιβαλλοντικές ή άλλου είδους ανησυχίες να τις στεγάσετε σε οικολογικούς, περιβαλλοντικούς ή άλλου είδους συλλόγους, υπάρχουν πολλοί, δόξα τω Θεώ. Κι αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, πολύ ευχαρίστως να τις δημοσιεύσουμε εμείς για λογαριασμό σας.

Αλλά ο κόσμος θα ενημερωθεί σας αρέσει δε σας αρέσει. Ο καιρός που παίζατε σε άδειο γήπεδο, πέρασε και δεν ξαναγυρνάει.

Και πάρτε το απόφαση. Νόμοι και φορείς που γεννήθηκαν με κόλπα και τερτίπια, ή επειδή η κρατική μηχανή βαριέται να δουλέψει, χωρίς πραγματική κοινωνική συναίνεση δεν στάθηκαν ούτε θα σταθούν.

Ερωτήσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες:

Ο κ. Νομάρχης Έβρου έχει υπ΄όψη του τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση του;

Ο κ. Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έχει υπ΄όψη του τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση του;

Ο κ. Δήμαρχος Τραϊανούπολης έχει υπ΄όψη του τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση του;

Ο κ. Δήμαρχος Φερών έχει υπ΄όψη του τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση του;

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας έχει υπ΄όψη του τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση του;

Οι κύριοι βουλευτές και πολιτευτές του νομού μας έχουν υπ΄όψη τους τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση τους;

Οι υπηρεσίες του στρατού έχουν υπ΄όψη τους τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση τους;

Οι υπηρεσίες του Δασαρχείου έχουν υπ΄όψη τους τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση τους;

Οι σύλλογοι των αγροτών της περιοχής έχουν υπ΄όψη τους τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση τους;

Οι σύλλογοι των κτηνοτρόφων έχουν υπ΄όψη τους τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση τους;

Οι σύλλογοι των αλιέων έχουν υπ΄όψη τους τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση τους;

Οι κυνηγετικοί σύλλογοι έχουν υπ΄όψη τους τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση τους;

Οι σύλλογοι ερασιτεχνών αλιέων έχουν υπ΄όψη τους τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση τους;

Οι σύλλογοι των επαγγελματιών του νομού έχουν υπ΄όψη τους τις εν λόγω μελέτες; Ποια είναι η θέση τους;

Πρέπει να πάρετε θέση κυρίες και κύριοι. Δημόσια και καθαρά. Για να μη βρεθούμε πάλι όλοι προ τετελεσμένων. Και πρέπει όλοι μαζί να απαιτήσουμε ενημέρωση. Για σκεφτείτε λίγο:

Ίσως εγώ να είμαι υπερβολικός ή περισσότερο υποψιασμένος από ότι χρειάζεται. Μακάρι να είναι έτσι και ας χρειασθεί να απολογηθώ για όσα λέω. Μακάρι να έχω άδικο, να ζητήσω συγγνώμη.

Αν όμως έχω κάπου δίκιο; Αν πίσω από κλειστές πόρτες και υποβρύχιες μελέτες κάποιοι προσπαθούν να κατευθύνουν το νομοθέτη; Αν κάποιοι στήνουν, πίσω από τις πλάτες σας ένα νέο Βατοπαίδι στον Έβρο; Αν τα μισά απ΄όσα λέω είναι αλήθεια, ποιος θα απολογηθεί; Γιατί κανείς δε θα μπορέσει να πει ότι δεν ήξερε.

Γιώργος Αποστολόπουλος

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Το "Ε.Τ. Κυνήγι" γύρισε σπίτι!!!


Το ένθετο "κυνήγι" του "Ελεύθερου Τύπου" γύρισε στο σπίτι του.
.
Μετά την ξαφνική και αναπάντεχη ανεργία, η συντακτική ομάδα του ένθετου, που αγαπήθηκε για χρόνια από τους Έλληνες κυνηγούς, έκανε μιά μικρή αλλά παραγωγική στάση στην εφημερίδα "Απογευματινή", για να επιστρέψει ξανά στο δικό της χώρο, με την επαναλειτουργία του "Ελεύθερου Τύπου"
.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία....
Ανακοίνωση του Απόστολου Αντωνάκη.
.
Ύστερα από την οδυνηρή περιπέτεια με το κλείσιμο του Ελεύθερου Τύπου, ξαναγυρίζουμε στο "σπίτι" μας...

Στις αρχές του καλοκαιριού, μας βρήκαν αναπάντεχα και οδυνηρά οι εξελίξεις.
Το κλείσιμο του Ελεύθερου Τύπου τον περασμένο Ιούνιο, μας ανάγκασε να "ξεσπιτωθούμε" ύστερα από μια διαδρομή δέκα περίπου χρόνων.
Σ' αυτά τα χρόνια το περιοδικό "Τύπος - Κυνήγι" ξεκίνησε μια δημιουργική πορεία που αγκαλιάστηκε από την αγάπη και τη στήριξη των πολλών χιλιάδων αναγνωστών του.
Ήταν αναγκαστικός ο αποχωρισμός - ευτυχώς πρόσκαιρος - από αυτή την εφημερίδα, η οποία θαρραλέα πριν από χρόνια και σε καιρούς δύσκολους φιλοξένησε τις κυνηγετικές ανησυχίες και προσδοκίες.

Ο Ελεύθερος Τύπος ξεκινά ξανά.

Το πρώτο φύλλο κυκλοφορεί στις 9 Νοεμβρίου. Δυο μέρες μετά, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί μαζί του και το "Κυνήγι", που θα βρίσκεται κοντά σας κάθε Τετάρτη.
Ένα περιοδικό με τη δική του αισθητική, αλλά και άποψη για το κυνηγετικό γίγνεσθαι, για τα προβλήματα του χώρου μας αλλά και όσα πρέπει να γνωρίζουμε και να κάνουμε ώστε να προστατέψουμε την κυνηγετική ιδέα, αυτό που όλοι εμείς αποκαλούμε..."τρόπο ζωής"!
Είμαστε κοντά σας, όπως πάντα, στις επάλξεις.

Με εκτίμηση,
Απόστολος Αντωνάκης.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

copy – paste!!!!!

Εικόνα χάρτη

αντιγραφή-επικόλληση

Καινούργια μελέτη σχετικά με το Δέλτα του Έβρου στα συρτάρια του (αμ)φορέα διαχείρισης.

…μιά από τα ίδια, δεν αλλάζουν κάποιοι άνθρωποι, δεν αλλάζουν κάτι τρόποι

ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΥΑΛΟ ΠΟΤΕ!!!!!

Λεπτομέρειες σύντομα….. έρχονται λιποθυμίες….ετοιμαστείτε.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Ένα πραγματικά διαφωτιστικό άρθρο...


Διαβάστε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο για μια πραγματική γεωκεντρική εναλλαγή του Χρύσανθου Λαζαρίδη.
.
Η «πράσινη ανάπτυξη» είναι ένα σύνθημα.
Η Αειφορία είναι μια συνολική στρατηγική, που αλλάζει ολόκληρο το υπόδειγμα των σχέσεων παραγωγής κι όλες τις προοπτικές της ανάπτυξης.
Η «πράσινη ανάπτυξη» δεν είναι ούτε «πράσινη» (γιατί δεν εμπεριέχει ανάταξη της Γεωργίας) ούτε «ανάπτυξη» (γιατί δεν στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα).
Η Αειφορία είναι οικολογική γιατί είναι βιώσιμη.
Είναι ανάπτυξη γιατί είναι ανταγωνιστική.
Είναι στρατηγική γιατί υποκινεί μια αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία.
Κι είναι συνολική γιατί περιλαμβάνει τα πάντα, ανατρέπει τα πάντα και ανασυγκροτεί τα πάντα.
Γι’ αυτό το λόγο και η Αειφορία συζητείται σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν απασχολεί κανένα στην Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε μάθει να μη συζητάμε αυτά που πρωτίστως μας ενδιαφέρουν κι αυτά που περισσότερο έχουμε ανάγκη.
.
Του Χρύσανθου Λαζαρίδη

Οι ευρωεκλογές πέρασαν, οι «Οικολόγοι πράσινοι» δεν πήγαν και τόσο καλά και η συζήτηση περί οικολογίας σταμάτησε στην Ελλάδα.
Ίσως γιατί δεν άρχισε ποτέ…
Και έτσι, λίγο πριν από τις επόμενες εκλογές, θα ανακοινωθεί η δημιουργία ενός… υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο, βέβαια, δεν θα κάνει τίποτε απ’ όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν. Γιατί δεν είναι υπόθεση ενός «νέου υπουργείου», αλλά μιας συνολικής νέας κατεύθυνσης – που δεν υπάρχει.
Χρειάζεται αλλαγή συνολικού υποδείγματος – όχι, απλώς, να βάλουμε «λίγο παραπάνω περιβάλλον» στη ζωή μας.
Αυτό το νέο υπόδειγμα ονομάζεται «Αειφορία» ή «βιώσιμη ανάπτυξη» ή «διατηρήσιμη ανάπτυξη» και αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως πλουτοπαραγωγικό πόρο (resource), όχι ως «περιορισμό» (constraint) της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Η Αειφορία συνδέει το αίτημα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος με την ανταγωνιστικότητα. Γιατί ό,τι δεν είναι ανταγωνιστικό, δεν είναι διατηρήσιμο. Κι ότι δεν είναι διατηρήσιμο, δεν σώζει το περιβάλλον – το υπονομεύει και το απαξιώνει.
Κι αυτό σημαίνει επτά πράγματα:
Πληθυσμός και Πρωτογενής παραγωγή
Πρώτον, αποκέντρωση, δηλαδή ανακούφιση των αστικών κέντρων και αναγέννηση της υπαίθρου που είναι εγκαταλελειμμένη. Αν δεν αντιστραφεί η συγκέντρωση των πληθυσμών σε τσιμεντόκτιστα κλουβιά, το φυσικό περιβάλλον θα συνεχίσει να καταστρέφεται παντού – και στις πόλεις και στην ύπαιθρο.
Δεύτερον ανάταξη της Πρωτογενούς παραγωγής (Γεωργίας – κτηνοτροφίας-αλιείας- δασοκομίας- ορυχείων). Αν οι κλάδοι που αποτελούν τις βασικές οικονομικές δραστηριότητες της περιφέρειας δεν ανασυγκροτηθούν σε σύγχρονη ανταγωνιστική βάση, δεν πρόκειται οι πληθυσμοί να μετακινηθούν από τα μεγάλα αστικά κέντρα (όπου σήμερα ασφυκτιούν), στην περιφέρεια (που σήμερα ερημώνει).
Μέχρι τώρα όλοι σχεδόν οι τομείς των πρωτογενούς παραγωγής θεωρούνται αντί-οικολογικοί. Έχουμε Γεωργία που λεηλατεί τα υδάτινα αποθέματα, έχουμε Κτηνοτροφία που επεκτείνει συνεχώς τους βοσκοτόπους σε βάρος των δασικών εκτάσεων (πολλές φορές δια της μεθόδου των εμπρησμών), έχουμε Αλιεία που «ξυρίζει» το γόνο από το βυθό, δεν έχουμε καθόλου Δασοκομία, ενώ τα ορυχεία κλείσανε παντού. Αυτή η εκφυλιστική διαδικασία, που τείνει πλέον να εκμηδενίσει την πρωτογενή παραγωγή στην Ελλάδα, οφείλεται στο ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις στη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων, ώστε να αποκατασταθούν οικονομίες κλίμακας στις καλλιέργειες, ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων, (κάθετη) συμπληρωματικότητα μεταξύ παραγωγικών δραστηριοτήτων και (οριζόντιες) συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών κλάδων.
Μεταποίηση, Τεχνολογία, Ενέργεια
Τρίτον, να ανασυγκροτηθεί η Δευτερογενής παραγωγή-Μεταποίηση: Στην Ελλάδα δεν είναι μόνο που μειώθηκε και υποβαθμίστηκε η πρωτογενής παραγωγή.
«Πετύχαμε» επίσης και την αποβιομηχάνισή μας!
Σε άλλες χώρες, στο παρελθόν, η συρρίκνωση του αγροτικού τομέα είχε δύο αποτελέσματα: την αύξηση των παραγωγικότητας της πρωτογενούς παραγωγής και την αύξηση της δευτερογενούς παραγωγής-μεταποίησης, όπου βρήκε απασχόληση το ανθρώπινο δυναμικό που έφευγε από την ύπαιθρο και μετακόμιζε στις πόλεις. Και οι εργάτες γης έγιναν βιομηχανικοί εργάτες. Εμείς στην Ελλάδα καταφέραμε, τα τελευταία τριάντα χρόνια, την ίδια ώρα που διώχναμε κόσμο από το χωράφι, τη στάνη και το ψαροκάικο, να εξαφανίσουμε αι το εργοστάσιο!
Η ανάταξη των Γεωργίας έχει νόημα μόνον αν συνοδευτεί από την ανασυγκρότηση της Μεταποίησης. Η ανταγωνιστική Γεωργία-Κτηνοτροφία θα βρίσκει ζήτηση για τα προϊόντα της από μια ανταγωνιστική Μεταποίηση, που θα μπορεί να πουλάει τα δικά της προϊόντα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Κι έτσι θα δημιουργηθεί μεγάλη ποικιλία θέσεων εργασίας στην περιφέρεια, πέρα από τις αγροτικές ασχολίες. Μια αναγεννημένη και ανταγωνιστική πρωτογενής παραγωγής και μια ανασυγκροτημένη κι ανταγωνιστική μεταποίηση θα δώσουν ζωή, διέξοδο, προκοπή και ελπίδα σε πληθυσμούς της περιφέρειας, που θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται λύνοντας και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
Γιατί σε μεγάλο βαθμό ο δημογραφικός μαρασμός προκύπτει λόγω έλλειψης διεξόδου και προοπτικής για πληθυσμούς που κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά, γιατί δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν στοιχειωδώς το μέλλον τους.
Αν αυτό αντιστραφεί, θα αλλάξουν και οι δημογραφικές τάσεις…

Τέταρτον, μείωση του ενεργειακού κόστους. Εδώ είναι απαραίτητη η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων υδρογονανθράκων – κυρίως του λιγνίτη και του λιθάνθρακα – με πρόνοιες για την πλήρη παγίδευση του διοξειδίου του άνθρακα. Δεν είναι «οικολογικό» να απορρίπτουμε φτηνές πηγές ενέργειας, εξ αιτίας της περιβαλλοντικής τους επιβάρυνσης. Αληθινά οικολογικό είναι να εξουδετερώσουμε την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν οι φθηνές πηγές.
Ο λιθάνθρακας είναι πάμφθηνος και άφθονος. Ακόμα κι αν χρησιμοποιήσουμε την πιο προηγμένη τεχνολογία για να παγιδεύσουμε το διοξείδιο του άνθρακα, και πάλι παραμένει ιδιαίτερα φθηνός. Συνεπώς, η Αειφορία επιβάλει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τον λιθάνθρακα, όχι να τον εγκαταλείψουμε.
Η ανασυγκρότηση της μεταποίησης σημαίνει μεγάλη ζήτηση ενεργείας. Για να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε – μεταξύ άλλων και - ανανεώσιμες πηγές. Αλλά για να διατηρήσουμε ανταγωνιστική τη Μεταποίηση, πρέπει η τιμή της ενέργειας να παραμείνει χαμηλή. Κι αυτό επιβάλει συνδυασμούς τεχνολογιών που ελαχιστοποιούν το κόστος τους. Για παράδειγμα, οι Σαουδάραβες χρησιμοποιούν ηλιακούς αφαλατωτές διπλής απόσταξης για να παράγουν πόσιμο νερό: Το «μυστικό» είναι ότι καθώς βράζει μέσα στον πρώτο αντιδραστήρα το θαλασσινό νερό, οι υδρατμοί θερμαίνουν ένα δεύτερο αντιδραστήρα πριν μπουν στη διαδικασία ψύχρανσης. Κι αυτό κατεβάζει το κόστος τόσο, ώστε να συμφέρει ο ηλιακός αφαλατωτής ακόμα και στους Σαουδάραβες που έχουν πάμφθηνο πετρέλαιο!
Το μυστικό στις ανανεώσιμες πηγές είναι η συνδυαστική τους χρήση για τη δραστική μείωση του κόστους τους.
.
Χρέος και Σκουπίδια

Πέμπτον, ένα άλλο στοιχείο του κόστους είναι οι σχετικά υψηλοί φόροι και οι εργοδοτικές εισφορές, που επηρεάζουν αρνητικά τις νέες επενδύσεις. Ουδείς επενδύει σε μια χώρα υπερχρεωμένη και με ασφαλιστικό σύστημα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Κι αυτό γιατί προεξοφλούν νέα μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση και νέο υψηλότερο εργοδοτικό κόστος στο μέλλον. Πράγμα που θα επιδεινώνει συνεχώς την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής τους.
Για να εξαλειφθεί αυτό το αντικίνητρο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η αναξιοποίητη περιουσία του Δημοσίου, ώστε να εξαλειφθεί ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους και να διογκωθούν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.
Αρκεί να αξιοποιηθεί το 10% της ακίνητης δημόσιας περιουσίας, για να πέσουν οι ετήσιες δανειακές δόσεις του κράτους στο μισό και να υπερδιπλασιαστούν σε μια πενταετία τα αποθεματικά των ταμείων. Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα που θα απελευθερώσει ανταγωνιστικότητα και θα ενθαρρύνει επενδύσεις, δηλαδή θα φέρει πιο κοντά ένα νέο μοντέλο Αειφορίας.
Δεν μπορεί να δημιουργηθεί δυναμική βιώσιμης ανάπτυξης, όταν παλαιά χρέη οδηγούν σε νέα ελλείμματα, κι αυτά σε μεγαλύτερο χρέος σήμερα και μεγαλύτερα ελλείμματα αύριο. Αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει άμεσα…
Έκτον, η Αειφορία απαιτεί επίσης την αξιοποίηση κάθε «παραπροϊόντος» της αναπτυξιακής διαδικασίας, μέχρι και τα σκουπίδια. Διότι αν δεν είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε θερμική επεξεργασία των αστικών απορριμμάτων για να ανακτήσουμε ενέργεια και πρώτες ύλες, τότε δεν έχει νόημα να μιλάμε ούτε για ανταγωνιστικότητα, ούτε για περιβάλλον. Η θερμική επεξεργασία των σκουπιδιών – και η μετατροπή τους από τεράστιο «πονοκέφαλο» σε πλουτοπαραγωγική πηγή – είναι θεμελιώδης προϋπόθεση Αειφορίας.
Έβδομον, η συνολική διαχείριση υδάτινων πόρων: Από τους βιολογικούς καθαρισμούς ως την εκτεταμένη χρήση αφαλατωτών που σταματούν και αντιστρέφουν την ερημοποίηση αγροτικών περιοχών ή να ξανά-πρασινίζουν καμένα δάση (και εκατοντάδες βραχονησίδες προς εκμετάλλευση).
Όλα αυτά δεν γίνονται από ένα νέο υπουργείο. Γίνονται από μια νέα διακυβέρνηση με στόχο σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, από ένα άλλου τύπου κράτος (λιγότερο συγκεντρωτικό, λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο επιτελικό), από ένα άλλου τύπου ιδιωτικό τομέα (λιγότερο κρατικοδίαιτο και πιο ανταγωνιστικό), από μια κοινωνία με νέες προτεραιότητες.
Και μόνο ότι μιλάμε για «νέο υπουργείο Περιβάλλοντος» σημαίνει ότι δεν έχουμε στο μυαλό μας τίποτε απ’ όλα αυτά…
Η Αειφορία δεν είναι απλώς μια στρατηγική «πράσινης ανάπτυξης». Είναι μια συνολική στρατηγική που λύνει ταυτόχρονα προβλήματαδιαρθρωτικά, διακλαδικά, κοινωνικά, δημοσιονομικά, ασφαλιστικά, ενεργειακά, αναπτυξιακά – πάντα με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στη δημιουργία «διατηρήσιμων» θέσεων εργασίας, στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος και στην εκμετάλλευση πάσης φύσεως συνεργειών που βελτιώνουν την απόδοση τεχνολογιών και επενδύσεων.

George Apostolopoulos είπε:

Γειά σου Χρύσανθε!
1. Τα θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος διαχειρίζεται διαχρονικά μία κλίκα καθηγητών του ΕΜΠ που αλλάζουν κυκλικά ρόλους στη ΔΕΗ Α.Ε., ΡΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ, ΥΠΑΝ, ΚΑΠΕ και έχουν βραχυκυκλώσει τη Κυβέρνηση, που είναι συνυπεύθυνη:ΙΔΟΥ ΟΙ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ του Γιάννη Παλιοκρασσά στο ΠΑΡΟΝ της 16 Απριλ. 2006

http://www.paron.gr/v3/new.php?id=7920&colid=37&catid=34&dt=2009-07-12&search=%D0%E1%EB%E1%E9%EF%EA%F1%E1%F3%F3%DC%F2
2. Ρόλο αρχιτρίκληνου στην Ενέργεια έχει ο Ραφαήλ Μωυσής, Πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ), το οποίο αποφάσισε να μη δημοσιοποιήσει προτάσεις ενεργειακής στρατηγικής για την περίοδο 2009-2020!!!!! δες http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=264682&ct=16&dt=22/04/2009
3. Η διαχρονική διαφθορά στο χωρο της ενέργειας είναι πολλαπλάσια του ΟΤΕ – Siemens, με αλλεπάλληλες παραπομές της Ελλάδας στο ΔΕΚ και καταδίκες δες και http://olympia.gr/2009/07/05/%cf%84%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%8d%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-siemens/
Ο Αρκάς στη καταγωγή ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριος Β. Παπούλιας, πρόεδρος του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ) τη δεκαετία 1991-2001, που διετέλεσε επιπλέον Πρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε. (2000- 2004), Πρόεδρος του ΟΤΕ Α.Ε. (1996- 2000), και προγενέστερα υποδιοικητής της ΕΤΒΑ, γενικός γραμματέας ΔΕΚΟ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, και προσωπικός σύμβουλος του υπουργού Γεωργίας Κ. Σημίτη, (δες: http://www.perizitito.gr/authors.php?authorid=8674 ) συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 21 ατόμων που τους έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, λόγω εμπλοκής τους στο σκάνδαλο ΟΤΕ–SIEMENS, (http://www.paron.gr/v3/new.php?id=42453&colid=37&catid=33&dt=2009-06-21 0:0:0)Επί της θητείας Παπούλια στη ΔΕΗ Α.Ε. (2000- 2004) οργίασαν οι απευθείας και/ ή μεθοδευμένες αναθέσεις των μεγάλων Έργων της ΔΕΗ (ταινιόδρομοι Μεγαλόπολης, αεριοστρόβιλοι Κρήτης, Λαύριο, κλπ) στις γνωστές ελληνικές εταιρείες σε υπερβολικά τιμήματα, που προκάλεσαν τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αλλεπάλληλες καταδίκες της Ελλάδας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πλέον πρόσφατη καταδίκη δημοσιεύτηκε στις 04 Ιουνίου 2009, και αφορά μεθοδεύσεις στην ανάθεση του έργου της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο Ν. Λασιθίου Κρήτης, αξίας πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ 2003 – 2005. Η είδηση της νέας ευρωκαταδίκης σημειωτέον αποκρύφτηκε από όλο τον διαπλεκόμενο Τύπο….Η Εφημερίδα ΑΞΙΑ της 27/06/2009 ερωτά:1. Τα πεπραγμένα του καθ. Δημ. Παπούλια κατά τη διάρκεια της θητείας του στη ΔΕΗ πότε παίρνουν σειρά εξέτασης από την Ελληνική Δικαιοσύνη;2. Μήπως το νέο επάγγελμα του κ. Παπούλια είναι τώρα πιά κηπουρός, αφού έχει θεαθεί πολλές φορές να ποτίζει το γκαζόν βίλας που ανήκει σε offshore εταιρεία;
Εμείς επιπλέον ερωτούμε;3. Πότε θα ασχοληθεί επιτέλους η Ελληνική Δικαιοσύνη με τη διαφθορά στην ενέργεια, που είναι πολλαπλάσια του ΟΤΕ? Είναι δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία διακίνησης μαύρου χρήματος, επειδή όλες οι συναλλαγές έγιναν χέρι με χέρι μεταξύ των γνωστών εγχώριων εταιριών?4. Τι έχει κάνει ο πολύς Τάκης Αθανασόπουλος, καθηγητής και αυτός από την Αρκαδία, για να περιορίσει τη συνεχιζόμενη διαφθορά στη ΔΕΗ? Προσλαμβάνει στη ΔΕΗ τις θυγατέρες των καθηγητών του ΕΜΠ που είναι μέλη του Δ.Σ. της ΡΑΕ….
Το ΠΑΣΟΚ ξεσηκώθηκε, δες δηλώσεις Χρυσοχοίδη
http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/2b7d1356-e284-43b8-be17-49a4bd3891bc
Συνέχισε να αρθογραφείς στα blogs, μας ερεθίζουν να αποκαλύψουμε τη βρωμιά…

Πράσινη ανάπτυξη..


...ευκαιρία, προοπτική ή άλλη μιά μορφή υποδούλωσης;
.
Τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουμε μηνύματα εναντίον των “Οικολόγων” πρασίνων που περιλαμβάνουν μάλιστα και δικά μας άρθρα. Το ότι πρώτοι αποκαλύψαμε τη σήψη που τους δημιούργησε και τους διατηρεί αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε θεραπαινίδες πολιτικών παιχνιδιών. Τα μηνύματα αυτά δυστυχώς προέρχονται από τον “ανταγωνιστικό” χώρο της πράσινης ανάπτυξης που με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να ανακόψουν διαρροή ψήφων προς το κομματικό μόρφωμα των “πρασίνων”. Αυτά τα κομματικά παιχνίδια αποδομούνται μόνο με την αποκάλυψη των δημιουργών αυτής της φαρσοκωμωδίας που λέγεται “ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”. Ταφόπλακα χρώματος Πρασίνου για Γη και κοινωνία.
Διαβάστε:
Η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι κάποια αυτοφυής μπαρούφα του Γιώργου Παπανδρέου ή του Τρεμόπουλου. Το κακό σ’ αυτή τη χώρα είναι η προσκόλληση σε στερεότυπα που μας κάνουν να θεωρούμε φυσιολογική μια εγκληματική ενέργεια και να υποτιμούμε τον κίνδυνο ανάγοντας τον σε γραφικότητα. Έτσι όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έστησε το πρόγραμμα διακυβέρνησης του πάνω σ’ αυτή, εχθροί και φίλοι γέλασαν θεωρώντας ότι είναι “άλλη μια ασυναρτησία του ΓΑΠ”. Κανείς δεν έκανε τον κόπο να μπει στην ουσία τον πραγμάτων και να αναλύσει τον όρο Πράσινη Ανάπτυξη που απετέλεσε έναν από τους πυλώνες της πρόσφατης νίκης Ομπάμα. Σωστά κάποιοι υπέθεσαν ότι σαν “Democrat” Ο Γιώργος αντέγραψε το ίδιο σύστημα, κανείς δεν έκρινε σκόπιμο να το ερευνήσει βαθύτερα.

Η “Πράσινη Ανάπτυξη” είναι ένα σύστημα πολιτικής διακυβέρνησης με ένα σαφές νομικό πλαίσιο λειτουργίας που προωθεί, περικλείει και προστατεύει τους 7 βασικούς οικονομοτεχνικούς τομείς εφαρμογής. Ξεκίνησε σαν ένα αποσπασματικό πλάνο της διακυβέρνησης Κλίντον πριν πάρει τη σημερινή μορφή της.
Σήμερα, αποκαλύπτουμε τους δημιουργούς και βασικούς συντελεστές της Πράσινης Ανάπτυξης. Διαχρονικές, υπερκομματικές μορφές που εργάσθηκαν μεθοδικά επί χρόνια για τη δημιουργία αυτού του τερατουργήματος το οποίο ήλθε στην εξουσία μέσω ενός Γκαιμπελικού συστήματος προπαγάνδας.
Ενδεικτική είναι η μαρτυρία του Dan Glickman, ΓΓ αγροτικής ανάπτυξης επί Clinton, που έζησε τον ιδιότυπο φασισμό από πρώτο χέρι: “Εάν τολμούσες να το αμφισβητήσεις (αυτό το σύστημα ανάπτυξης), όχι απλά σε θεωρούσαν “ανήθικο” αλλά σε βάφτιζαν Γελοίο, Ηλίθιο και εχθρό του κόμματος” αναφέρει μεταξύ άλλων αποκαλύψεων που παρατίθενται αναλυτικά στο βιβλίο “Dinner at the New Gene Cafe: How Genetic Engineering Is Changing What We Eat, How We Live, and the Global Politics of Food" του Bill Lambrecht”

O Michael Taylor είναι ο πρώτος στυλοβάτης του εγχειρήματος. Στον σκληρό πυρήνα των υποστηρικτών του Obama, νομικός και γραφειοκράτης, έχει αναλάβει όλο το νομικό πλαίσιο που θα αγκαλιάζει την επιβολή της “Πράσινης Ανάπτυξης” εντός των ΗΠΑ για κάθε μια πολιτεία ξεχωριστά.
Επίσης συντονίζει ένα ανεξάρτητο όργανο που ασχολείται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυσκολίες εξαγωγής αυτού του σύγχρονου θαύματος, θα δούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Ποιός είναι όμως ο Michael Taylor;
Ο Taylor υπήρξε επί σειρά ετών νομικός σύμβουλος του κολοσσού της Βιοτεχνολογίας που λέγεται Monsanto, φτάνοντας μάλιστα στη θέση του αντιπροέδρου. Όλοι λίγο εως πολύ γνωρίζουμε την Monsanto ως την εταιρεία με τα περιβόητα “μεταλλαγμένα”. Αυτό που αγνοούμε είναι ότι η Monsanto υπάγεται σε μια πρωτοφανή κρατική στήριξη στα πρότυπα της Αμερικάνικης Βιομηχανίας Όπλων όχι μόνο επί καθεστώς Bush.
Ο Taylor ήταν ο άνθρωπος που εξοβέλισε μια προς μια τις νομικές αντιστάσεις των διαφόρων πολιτειών αλλά κυρίως (επί πατρός Bush το 1992) ανέλαβε επιτελική θέση στον περίφημο FDA (οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων) με σκοπό να συντάξει την πολιτική του οργανισμού έναντι στη Βιοτεχνολογία!
Τα κατάφερε περίφημα συντελώντας δύο εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με απίστευτα τεχνάσματα, απόκρυψη στοιχείων αλλά και ολόκληρων μελετών που στοιχειοθετούσαν την επικινδυνότητα αυτής της νέας μορφής ανάπτυξης:
1. Η πολιτική διακύρηξη του FDA και η απόκρυψη στοιχείων: Το 1992 με τις παρασκηνιακές ενέργειες του Taylor βγήκε η επίσημη θέση: ” Ο Οργανισμός δεν διαθέτει οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία που να δείχνει ότι τα παραγόμενα με αυτό τον τρόπο τρόφιμα διαφέρουν από τα υπόλοιπα”. Με αυτές τις απλές κουβέντες ξεκίνησε η βαριά βιομηχανία να αναπτύσσεται με σκοπό να γίνει κύρια εξαγωγική δύναμη. Το 1999 όμως, μετά από τον αδυσώπητο αγώνα του εισαγγελέα Steven Druker ήλθαν στο φως της δημοσιότητας 44,000 σελίδες επίσημα κατατεθημένων (στον FDA) μελετών που αποδείκνυαν την επικινδυνότητα και είχαν σκοπίμως “αγνοηθεί”.
Για την ιστορία, η Αμερικάνικη δικαιοσύνη πήρε κάποιες σκληρές αποφάσεις που ακυρώθηκαν από το εμπορικό δίκαιο (!) όπως ακριβώς έγινε με τα καρκινογόνα συστατικά στα βρεφικά προϊόντα.
2. Η εγκληματική νομιμοποίηση της ορμόνης rbGH. Πρόκειται για μια ισχυρότατη, γενετικά τροποποιημένη ορμόνη που παράγεται από τη Monsanto (!) και σύμφωνα με μελέτες ευθύνεται για αρκετές μορφές καρκίνου (χρησιμοποιείται στα γαλακτοκομικά προϊόντα). Αυτή η ορμόνη απαγορεύεται σε όλες τις βιομηχανικές χώρες ακόμα και στον Καναδά. Το οξύμωρο είναι ότι μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε με τη νομιμοποίηση, αρκετές εταιρείες που δεν τη χρησιμοποιούσαν το ανέγραφαν στη συσκευασία (rbGH Free).
Γι’ αυτό το “πρόβλημα” φρόντισε πάλι ο Taylor, χρησιμοποιοώντας τον αχυράνθρωπο ΓΓ Γεωργίας της Πενσυλβάνια Dennis Wolff, όπου απαγόρευσε την αναγραφή του rbGH Free για την πολιτεία. Έκπληξη, ο Dennis Wolff μετέχει τώρα στο επιτελείο του Obama για την “Πράσινη ανάπτυξη”! Προοριζόταν μάλιστα για το ύπατο αξίωμα στο USDA το οποίο όμως κέρδισε με το σπαθί του ο Tom Vilsack, ο άνθρωπος της δράσης και της εφαρμογής, ο έτερος κινητήριος μοχλός του project.

Ο περιβόητος Tom Vilsack (στη φωτό με τον Ομπάμα) είναι η κεφαλή του υπουργείου Γεωργίας (USDA), αντάξιος εκτελεστής των σχεδιασμών του Taylor. Πρώην κυβερνήτης της Iowa, παρουσιάστηκε μετά την εκλογή Obama ως υποψήφιος για τη θέση επισύροντας τη μήνι οικολογικών οργανώσεων και ακτιβιστών ως η πρώτη απάτη του Obama.
Αυτός ο Democrat έχει βαρύ βιογραφικό που θα το δούμε βήμα – βήμα από τη δράση του στους 6 από τους 7 βασικούς άξονες της πράσινης ανάπτυξης:
1. Ίδρυση ταμείου έρευνας για επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη: Ο Vilsack έγραψε ιστορία αφού ήταν ο πρώτος που το κατάφερε στην Iowa και επένδυσε σε… εταιρεία με βασικό αντικείμενο την κλωνοποίηση της Αγελάδας! (Trans Ova)
2. Ενίσχυση της έρευνας για “πράσινα” Φαρμακευτικά σκευάσματα. Ο Vilsack θεώρησε πρέπον να χρησιμοποιήσει τους πόρους της Iowa για καλλιέργεια γενετικά μεταλλαγμένων σπόρων και ιδιαίτερα καλαμποκιού για φαρμακευτική χρήση! Το γιατί θα το δείτε παρακάτω.
3. Διάθεση Εδαφών για “Πράσινες” εφαρμογές (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κλπ). Ο Vilsack εκμεταλλεύθηκε πλήρως την παρόμοια τρίπλα που είχε κάνει ως κυβερνήτης αφού άφησε ανεξέλεγκτες τις καλλιέργειες Γενετικά Μεταλλαγμένων σπόρων (!) άροντας όλους τους υφιστάμενους περιορισμούς (με την αμέριστη στήριξη της Ρεπουμπλικάνας Sandy Greiner για να είμαστε ακριβοδίκαιοι).
4. Ενίσχυση των κονσόρτσιουμ εταιρειών “πράσινου” αντικειμένου. Εδώ ο Vilsack θα αποδειχθεί μανούλα έχοντας ψηφιστεί ως “Κυβερνήτης της χρονιάς” από την Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνολογίας (Biotechnology Industry Organization) ενώ διετέλεσε ιδρυτής και πρόεδρος της αντίστοιχης Biotechnology Partnership.
5. Επενδύσεις στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Μαντέψτε, ο Vilsack είναι φανατικός θιασώτης των βιοκαυσίμων, ιδιαίτερα αυτών που παράγονται από Σόγια και Καλαμπόκι (!) παρ’ ότι έχει αποδειχθεί πως η καλλιέργεια τους απαιτεί περισσότερη ενέργεια από το εξαγώγιμο ενώ οδηγούν τις τιμές των βρώσιμων προϊόντων στα ύψη οδηγώντας τον τρίτο κόσμο στη λιμοκτονία.
6. Για την “πράσινη” αγροτική ανάπτυξη περιττεύει να μιλήσουμε αφού ο Vilsack είναι το αγαπημένο παιδί της Monsanto που του διαθέτει και ιδιωτικό αεροσκάφος για τις μετακινήσεις του!
Taylor – made στην κυριολεξία.

Η “Πράσινη Ανάπτυξη” είναι απλώς ένα νέο, εξ’ ίσου επικίνδυνο με τα οπλικά, τέχνασμα για να καταστήσει τις ΗΠΑ ως παραγωγό χώρα μιας νέας μορφής οικονομίας. Ένα νέο μονοπώλιο το οποίο αποτυγχάνει οικτρά και εντός των ΗΠΑ αφού δεν έχουν καταφέρει ακόμα να το καταστήσουν εξαγώγιμο. Τα στοιχεία είναι καταλυτικά:
Οι υποσχέσεις προς τους αγρότες για μεγάλη κερδοφορία από τις μεταλλαγμένες καλλιέργειες πήγαν περίπατο και η Αμερική πριμοδοτεί με 5 δις δολλάρια ετησίως το αγροτικό εισόδημα για να διατηρήσει τις εκτάσεις!
Η “Πράσινη Ανάπτυξη” ως όπλο για την καταπολέμηση της φτώχιας καταρρίπτεται σε όλα τα επίπεδα, οικονομοτεχνικά, επιστημονικά και αγροτικά: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η προσπάθεια εξαγωγής αυτού του νέου καπιταλιστικού προϊόντος με το “φιλάνθρωπο και οικολογικό” brand απαιτεί μια γλυκιά εναλλακτική προσωπικότητα (Obama) αλλά κυρίως Κυβερνήσεις μαριονέτες που θα απαρτίζονται από δύο ειδών πολιτικούς:
Χαζοχαρούμενους και Απατεώνες. Μόνο έτσι θα πουληθεί το προϊόν. Στη συγκεκριμένη συγκυρία, οι Έλληνες πολιτικοί αγοραστές και πλασιέ της “Πράσινης Ανάπτυξης” έχουν βρεθεί.
Χαρακτηρισμούς και πρόσωπα μπορείτε εύκολα να ταιριάξετε.
.
Η μάχη για τη Μητέρα Γη δεν έχει χρώμα ούτε εμπορική διαχείριση. Είναι μια εύκολη επανάσταση που ξεκινά από την καθημερινότητα μας. Γι’ αυτό θα ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα. Είναι καιρός να αντιδράσουμε χωρίς αυτόκλητους σωτήρες και σπόνσορες.

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

...άρχισαν τα όργανα... μεγάλο γλέντι θα γίνει!

Το παρακάτω e-mail κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες μέσω "οικολογικών" forum.
Απολαύστε το
κι ετοιμασθείτε:

Επιτέλους, το δικό μας Υπουργείο.....Καλορίζικο!!!!

Ήρθε η δικαίωση για τα μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων, τα οποία εδώ και χρόνια μάχονται για την ίδρυση ενός αυτόνομου Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το αυτόνομο πλέον Υπουργείο αναλαμβάνει η Τίνα Μπιρμπίλη, η οποία με την ιδιότητα της περιβαλλοντολόγου έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το περιβάλλον. Στις καρέκλες των υφυπουργών θα καθίσουν οι Γιάννης Μανιάτης και Θάνος Μωραίτης.

Πολλή δουλειά περιμένει τη νέα Υπουργό επισημαίνει ο Διευθυντής του WWF Eλλάς, Δημήτρης Καραβέλας. «Βλέπουμε πολύ θετικά τόσο τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου όσο και την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου που έχει εμπειρία, ελπίζουμε να επιλύσει τα πολλά ζητήματα που έχουν συσσωρευτεί» δήλωσε ο κ. Καραβέλας.

Την ίδια άποψη παρέθεσε και ο διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace. Ο Νίκος Χαραλαμπίδης επεσήμανε ότι το νέο υπουργείο στο όνομα και στον τίτλο έχει το βάρος που έπρεπε να έχει καθώς η ενσωμάτωση με την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια είναι πολύ καλή κίνηση. Σύμφωνα με το διευθυντή της περιβαλλοντικής οργάνωσης η συνέχεια θα δείξει εάν η κίνηση αυτή θα έχει και ουσία ενώ σε πρώτο βήμα αυτή η κίνηση κερδίζει .

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης, Φίλιππος Κυρκίτσος, δήλωσε ότι η Τίνα Μπιρμπίλη βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση καθώς αναλαμβάνει ένα κρίσιμο υπουργείο.
«Γνωρίζω την κυρία Μπιρμπίλη προσωπικά , είναι άνθρωπος ουσίας με θέληση και δυνατότητες» ανέφερε ο πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης.

Ένα νέο πρόσωπο θα αφουγκραστεί καλύτερα τον παλμό της νέας εποχής όσον αφορά στα ζητήματα περιβάλλοντος ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Γιάννης Μιχαήλ.

Ευχαριστημένος από την επιλογή της Τίνας Μπιρμπίλη εμφανίστηκε και ο γενικός γραμματέας, της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, Λεωνίδας Κόλας. Ελπίζουμε να δοθούν στο νέο Υπουργείο οι απαραίτητες θεσμικές κατοχυρώσεις υπογράμμισε ο κ. Κόλας.

Σοβαρότητα και διαφάνεια περιμένει να δει στις αποφάσεις της Υπουργού Περιβάλλοντος ο πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστώ, Σπύρος Ψαρούδας. Αυτά τα δυο στοιχεία καθώς επίσης και η λογοδοσία στον τρόπο διαχείρισης πόρων και προσπαθειών στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος έλειπαν διευκρίνισε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο πρόεδρος της Καλλιστούς.

Οι εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων συμφώνησαν ότι η συνδυασμένη πείρα των περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι ένα σοβαρότατο κεφάλαιο που θα ήταν ωφέλιμο να χρησιμοποιηθεί από την ηγεσία του Υπουργείου.

Δήλωση της Μ. Βασιλάκου στο ΣΚΑΪ

Αν και αρνήθηκε την πρόταση που της έγινε για συμμετοχή στην κυβέρνηση ως υφυπουργός Περιβάλλοντος, εξαιτίας των καθηκόντων και υποχρεώσεων στη Βιέννη, η βουλευτής και αρχηγός των Πράσινων της Βιέννης Μαρία Βασιλάκου με δηλώσεις της στο ΣΚΑΪ τονίζει ότι με τη δημιουργία του νέου υπουργείου, επιχειρείται μια οικολογική στροφή που θα πρέπει να στηρίξουν όλοι, προσθέτοντας ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι θα πρέπει να είναι ανοιχτοί στο διάλογο.

(της Λιάνας Θάνου στο skai.gr, 07/10/2009)

Στή βουλή δεν μπήκαν αλλά δικό τους υπουργείο έχουν!!!!!!

Και το πανηγυρίζουν και καλά κάνουν...

.

Δεν τους κάνει εντύπωση που το κόμμα τους (το κόμμα - φρουρός της φύσης και του περιβάλλοντος), η πολυδιαφημισμένη τους "πρόταση" , δεν ψηφίστηκε από τους Έλληνες της υπαίθρου;

.

Εκτός κι αν "περιβάλλον" εννοούν τη Β΄ Αθηνών και το υπόλοιπο Αττικής!!!!!

.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΔΕΡΦΙΑ, οι νέες κουμπαριές θα έχουν χρώμα λαχανί...