Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009


ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!

ΥΠΟΓΡΑ ΦΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 09.07.2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοινά σχέδια και δράσεις με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Ελλάδος για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας και των παρανομιών στα δάση
Νέες ρυθμίσεις και καθηκοντολόγιο για τους ιδιωτικούς Θηροφύλακες – Η ειδική Υπουργική Απόφαση
Δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη και του Προέδρου της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Νικόλαου Παπαδόδημα
Τη δημιουργία ενός πανελλήνιου δικτύου προστασίας του περιβάλλοντος, της πανίδας και των θηραμάτων, με την σημαντική αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών φυλάκων θήρας, που θα ενισχύσουν το έργο των δημόσιων δασοφυλάκων στον έλεγχο και στην καταπολέμηση των κρουσμάτων λαθροθηρίας, θεσπίζει ειδική Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης.
Στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις κυνηγετικές οργανώσεις και οριστικοποιήθηκε με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Ελλάδος, προβλέπεται η δημιουργία όλων των κατάλληλων υποδομών και εξοπλισμών (αυτοκίνητα, οπλισμός, ειδικές στολές κλπ.) για το νέο καθεστώς των ιδιωτικών θηροφυλάκων και προσδιορίζονται τα σύγχρονα καθήκοντά τους.
Η συμφωνία ανταποκρίνεται σε πολύχρονα αιτήματα 230.000 Ελλήνων κυνηγών, οι οποίοι επιθυμούν την καταπολέμηση των κάθε είδους παρανομιών μέσα στα δάση, την προστασία τους και την παρεμπόδιση των κρουσμάτων λαθροθηρίας.
Σύμφωνα με την Υ.Α. οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας θα προσλαμβάνονται αποκλειστικά από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες είναι συνεργαζόμενες με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και άσκησης καθηκόντων. Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας που υπηρετούν ήδη, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Συγκεκριμένα, η Υ.Α. καθορίζει τα καθήκοντα και τους περιορισμούς, τα προσόντα, την ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν στην πρόσληψη, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.
Μετά την υπογραφή της Απόφασης, ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Νικόλαος Παπαδόδημας δήλωσε τα εξής:
«Θέλω να εκφράσω εκ μέρους των 230.000 κυνηγών τη βαθιά μας ικανοποίηση και τις ευχαριστίες προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη που σήμερα παρά τις δυσκολίες και τα διάφορα εμπόδια που υπήρξαν υπέγραψε μια απόφαση με την οποία ρυθμίζει όλες τις εκκρεμότητες που αφορούν στη θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων.
Ο Υπουργός υπογράφει πολλές αποφάσεις. Πρέπει να θεωρήσει ότι η σημερινή είναι μια από τις πιο σημαντικές, γιατί όχι μόνο ικανοποιεί τους κυνηγούς αλλά με αυτή του την απόφαση συνεισφέρει ουσιαστικά στη προστασία του περιβάλλοντος, πράγμα για το οποίο όλη η κοινωνία σήμερα είναι ευαισθητοποιημένη και από πλευράς του ο Υπουργός έδειξε με αυτή του την πράξη τη μεγάλη του ευαισθητοποίηση την οποία νιώθει για το περιβάλλον.
Εμείς πάντοτε θα συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο γιατί έχουμε κοινό στόχο και κοινό σκοπό που εμπράκτως αποδεικνύουμε, γιατί αυτή η θηροφυλακή στηρίζεται στα αποκλειστικά έξοδα των κυνηγών, κυνηγοί την πληρώνουν αυτή τη θηροφυλακή, με πάνω από 6 εκατ. ευρώ το χρόνο, και η πράξη του Υπουργού μας έδωσε την δυνατότητα αυτό μας το έργο να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό για τη φύση και το περιβάλλον».
Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης υπογράμμισε:
«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί σήμερα υπογράψαμε μια απόφαση η οποία «παντρεύει» δύο μεγάλες κατηγορίες θεμάτων αλλά και κοινωνικές ομάδες. Πρώτα-πρώτα προστατεύει το περιβάλλον και την πανίδα και δεύτερον προστατεύει τη γενικότερη ιδέα του κυνηγιού.
Ήταν μια δύσκολη απόφαση, μια απόφαση που ήθελε ιδιαίτερη περίσκεψη, το Υπουργείο ενέσκηψε σ’ αυτό και έδωσε τη σωστή λύση.
Πιστεύω ότι με τη λύση την οποία δίνουμε θα υπάρξει ένα συνταίριασμα δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος, ένα συνταίριασμα το οποίο θα φέρει το κυνήγι κοντά στη φύση και τη φύση κοντά στο κυνήγι».
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα ειδικότερα καθήκοντα, τον τρόπο άσκησης αυτών, τους περιορισμούς αυτών, τον πειθαρχικό έλεγχο και τη λύση της σύμβασης εργασίας των ιδιωτικών φυλάκων θήρας, όπως αυτά καθορίζονται από την Υ.Α., έχουν ως εξής:
1. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι ιδιωτικοί φύλακες θήρας υποχρεούνται σε μηνιαία κατάρτιση (γνώση αντικειμένου – εργασία υπαίθρου) από τη δασική αρχή της έδρας τους. Κατά το διάστημα αυτό, εργάζονται μαζί με τους δημόσιους δασοφύλακες, ενημερώνονται για την ισχύουσα νομοθεσία, παρακολουθούν και συνδράμουν τους ελέγχους και την αντιμετώπιση των κρουσμάτων λαθροθηρίας. Παρακολουθούν τα σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που οργανώνονται από τις δασικές αρχές, τις κυνηγετικές οργανώσεις ή με συνεργασία αυτών. Δεν υποχρεούνται σε εκπαίδευση όσοι έχουν προϋπηρεσία σε ανάλογα καθήκοντα και έχουν εκπαιδευτεί σχετικά.
2. Οι κυνηγετικές οργανώσεις καταρτίζουν μηνιαία προγράμματα κίνησης των θηροφυλάκων, τα οποία κοινοποιούν στις οικείες δασικές αρχές. Οι κυνηγετικές οργανώσεις υποχρεούνται να παρακολουθούν την υλοποίησή τους, παρέχοντες κάθε αιτούμενη πληροφορία και αρωγή προς τις οικείες δασικές αρχές.
3. Οι αναγνωριζόμενοι φύλακες θήρας τηρούν λεπτομερές ημερολόγιο ενεργειών και καταχώρησης υπηρεσιακών πληροφοριών (ελέγχους, παραβάσεις κλπ), θεωρημένο από την οικεία δασική αρχή.
4. Υποβάλλουν τις μηνύσεις κατά παραβατών μέσω της οικείας δασικής αρχής, η οποία χωρίς καθυστέρηση τις διαβιβάζει στον αρμόδιο εισαγγελέα.
5. Κατά τα λοιπά οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας που έχουν αναγνωριστεί, ασκούν όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις καθήκοντα.
6. Ο οικείος Γενικός Γραμματέας, ως πειθαρχικός προϊστάμενος των ιδιωτικών φυλάκων θήρας, ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επ’ αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων, εφ’ όσον κρίνει από τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι διαπράχθηκε πειθαρχικό αδίκημα.
7. Η λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου επέρχεται κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και του Αστικού Κώδικα. Ακολουθεί δίχως καθυστέρηση η απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα, η οποία αίρει την αναγνώριση του συμβαλλομένου ως ιδιωτικού φύλακα θήρας.
ΑΙΝΗΣΙΟ ΔΕΛΤΑ: Καιρός ήταν. Να ησυχάσει το μυαλό τους, να βγούν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους, ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, χωρίς να σκέφτονται μήπως από κατήγοροι βρεθούν κατηγορούμενοι.
Είμαστε στο πλευρό τους, αδιαπραγμάτευτα και χωρίς κανένα σχόλιο. Χρειάζεται αστυνόμευση το κυνήγι. Μόνο μέσα από μιά σωστή θηροφυλακή θα ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι και θα πάψουν οι οικολόγοι του γραφείου να λασπολογούν σε βάρος όλων των κυνηγών εκμεταλευόμενοι τα έργα των λίγων, ηλίθιων ντουφεκοκουβαλητών.
Καλό κουράγιο παιδιά της Κ.Ο.ΜΑ.Θ. (ή θα ήταν πιό σωστό να πώ καλή αρχή;).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου