Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2009

Η πρώτη επερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

καμαρώστε τον ευρωβουλευτή σας!!!!
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
5 Αυγούστου 2009
E-3952/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) προς την Επιτροπή

Θέμα: Αποζημιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς τους αγρότες


Ερώτηση: Η Επίτροπος αρμόδια για θέματα γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου κ. Mariann Fischer-Boel, από τη Σαντορίνη όπου παρέστη σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχειρήσεων Οίνου (CEEV), δήλωσε στην ελληνική εφημερίδα Καθημερινή (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_09/07/2009_321538) ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τις αποζημιώσεις συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να δοθούν στους έλληνες αγρότες από εθνικούς πόρους. Σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση απαιτείται να υποβάλει λεπτομερή έκθεση, και δήλωσε ότι θεωρητικά τα χρήματα δεν πρέπει να καταβληθούν προτού δώσει η Επιτροπή την έγκρισή της.
1. Έχει λάβει από τότε η Επιτροπή οιαδήποτε ενημέρωση από το ελληνικό κράτος σχετικά με το ζήτημα αυτό;
2. Εάν η αποζημίωση ή μέρος αυτής έχει ήδη καταβληθεί στους έλληνες αγρότες, ποια μέτρα ενδέχεται να λάβει η Επιτροπή;
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Σεπτεμβρίου 2009
E-3952/2009
Απάντηση της κα. Fischer Boel εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή εξετάζει, βάσει των κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, το θέμα της αποζημίωσης που χορήγησε ο ΕΛΓΑ στους έλληνες γεωργούς, στο οποίο αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ζήτησε, επανειλημμένως, από τις ελληνικές αρχές να υποβάλλουν στοιχεία. Οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη υποβάλει ορισμένα στοιχεία. Η Επιτροπή μόλις λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της υπόθεσης, θα αποφασίσει εάν η αποζημίωση συμβιβάζεται με τη συνθήκη ΕΚ.
Εάν η αποζημίωση ή μέρος της έχει ήδη χορηγηθεί στους έλληνες γεωργούς και εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι αυτή δεν συμβιβάζεται με τη συνθήκη ΕΚ, μπορεί να ζητήσει από την Ελλάδα να λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάκτηση της ενίσχυσης από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 (νυν άρθρο 88) της συνθήκης ΕΚ(1).
(1)
ΕΕ L 83 της 27.3.1999.

....τώρα εμένα γιατί μου΄ρχεται κάτι σε ρουφιανιά αυτό;;;;;
...κι άν οι Έλληνες αγρότες δεν πάρουν τα χρήματα που τους τάξανε, τι έχει να κερδίσει ο Τρεμόπουλος;
ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΟΥΝ ΟΤΑΝ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;;;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου